Bestuur

Het bestuur van het Medisch- Natuurphilosophisch en Veterinair- Tandheelkundig Gezelschap “Christiaan Huygens” voor het jaar 2019-2020 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Praeses:                 L. Lagendijk                        +31 (0)636441379
ab Actis:                 J.M. van Elsen
Fiscus:                    A.A. Kreutzwendedich von dem Borne
Vicarius:                 T.S. Roohé